Jdi na obsah Jdi na menu

Listopad 2012

24. 4. 2013

 Naplňujeme své poslání

            Občanské sdružení Střelecký klub Vrbno pod Pradědem ve svých stanovách se mezi svými cíli zavazuje k rozšiřování řad držitelů zbrojního průkazu. Proto, když byl Střelecký klub Vrbno pod Pradědem osloven 16. září 2012 panem Mgr. Zgažarem ze Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, jestli by mohl uspořádat školení pro zájemce z řad studentů posledních ročníků gymnázia a zájemců z řad profesorského sboru, tak neváhal a souhlasil s uspořádáním školení.

            Když nám začal posílat pan profesor jména zájemců, tak jsme byli mile překvapeni zájmem o problematiku zbraní a střeliva. Na školení, které jsme tedy uspořádali ve čtvrtek 18. října 2012 na gymnáziu na Dukelské, se sešlo deset zájemců o zbrojní průkaz z řad veřejnosti – studentů a pedagogických pracovníků gymnázia.

            Nutno také podotknout, že jakožto občanské sdružení (nezisková organizace) jsme uspořádali školení pro všechny zájemce zdarma (cena obvyklá je v rozmezí od jednoho do pěti a půl tisíce korun). Protože je ale součástí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz i střelba z krátké a z dlouhé kulové ruční palné zbraně (pistole a malorážka), tak jsme na 20. října 2012 před přeborem sdružení uspořádali ostré střelby, kde si mohli zájemci vyzkoušet střelbu ze zbraní, které bývají u zkoušek. Všichni účastníci školení této možnosti využili. Stříleli jsme z kvalitních výrobků České zbrojovky, z pistole ČZ-75 a z malorážky Brno mod. 2.

            Považuji ovšem za nutné zdůraznit, že cílem sdružení není vytváření militantní, ozbrojené, společnosti nebo vznik ozbrojeného extremistického hnutí. Sdružení vzniklo za účelem uskutečňování sportu a zájmové činnosti a zbraně považuje za sportovní náčiní, nikoli za prostředek k uskutečňování mocenských tužeb. Cílem sdružení je jen rozšířit počet příznivců tohoto nerozšířeného, i když překrásného, sportu.

 

Ostré střelby a přebor sdružení

            Na své ustanovující členské schůzi a volební chůzi stanovila valná hromada ostré střelby z malorážky a pistole na sobotu 20. října 2012, 9 hodin ráno. Na těchto střelbách, které se uskutečnili na střelnici Ing. Jiří Janda v k.ú. Ludvíkov pod Pradědem, se sešlo celkem 13 střelců z řad veřejnosti i členské základny střeleckého klubu.

            Rovněž se měl uskutečnit v tento den i přebor sdružení, kterého se podle propozicí mohl zúčastnit člen Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem nebo žadatel o členství. Přebor se měl uskutečnit ve střelbě z malorážky na 50 metrů s otevřenými mířidly. Celkem se ale střeleb zúčastnili jen dva členové a jeden zájemce o členství, a tak se přebor nekonal. (někteří si spletli střelnici a šli na mysliveckouJ) Dále se účastnilo 10 zájemců o zbrojní průkaz z Bruntálu, kteří si zastříleli z devítimilimetrové pistole a z malorážky. Jedna zájemkyně se rozhodla vyzkoušet i střelbu z brokové zbraně.

            Celkem jsme stříleli dvě a půl hodiny ze dvou pistolí, jedné malorážky a brokové kozlice.

 

Ustanovující členská schůze a volba výboru

            V minulém čísle Zpravodaje jsme upozornili čtenáře, že je svolána na 10. října 2012 ustanovující členská schůze a volební schůze. Na této členské schůzi jsme si zvolili zbývající členy výboru. Na pozici tajemníka jsme jednohlasně zvolili Dagmar Demlovou a za zbývajícího člena výboru hydrologa a gymnaziálního profesora Mgr. Davida Čecha, kterého si můžete pamatovat, když vám vysvětloval původ vzniku povodně v roce 1997.

            Dále valná hromada schválila ve funkci stávajícího předsedu.

 

Oceňujeme úspěchy

            Výbor Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem udělil jednohlasně na návrh předsedy čestné členství paní Jitce Stiborové, za dorostenecké úspěchy v běhu na lyžích a za sedm mistrovských titulů v Sokolovském závodě branné zdatnosti. 

Více obrázků naleznete na našich webových stránkách www.skvrbno.estranky.cz

Za střelecký klub Radek FABIAN, předseda