Jdi na obsah Jdi na menu

Právní poradna

Nevíte si rady, jak si počínat po spáchání dopravního přestupku, myslíte si, že jste byli neoprávněně obviněni z dopravního přestupku a nevíte jak postupovat, potřebujete přihlásit, odhlásit, motorové vozidlo, co to je depozit a jak jej lze využít, potřebujete získat nový řidičský průkaz, jak se přihlásit do autoškoly, co to je bodový systém, jak zjistit kolik mám bodů v evidenční kartě řidiče za spáchané dopravní přestupky, oblast taxislužby, pojištění motorových vozidel. Jak je to s dopravním vodorovným i svislým značením, připojením nemovitostí na komunikaci atd. a další související okolnosti v oblasti dopravy vám poradíme na našich stránkách. Odpovídat vám budou odborníci zabývající se profesionálně dlouhodobě danou problematikou a související v právních normách, zákonech např.: 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zák. č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, zák.č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. , zák.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Zák. č.183/2006 Sb. stavební zákon a dalších...

 

Odpověď na svou otázku můžete najít mezi zodpovězenými dotazy, nebo se nás můžete zeptat.

 

 

Rubriky

Otázky a odpovědi

Příspěvků: 1

Příspěvky

Komplexní přehled změn pro řidiče v zahraničí pro rok 2014

18. 4. 2014

Spolková republika Německo, Švýcarská konfederace, Slovinská republika, Francouzská republika, Rakouská republika, Italská republika, Nizozemské království, Maďarská republika, Chorvatská republika, Marocké království, Thajské království, Keňská republika, Ugandská republika, Rwandská republika, Slovenská republika, Španělská republika, Polská republika, Rumunská republika

 

Novelizace zákona č. 361/2000 Sb

19. 2. 2013

Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

 

Oprávněnost PČR ukládat a vybírat pokuty

3. 11. 2013

Na internetu koluje výzva, podle které při překročení rychlosti o méně než 30 Km/h není Policie oprávněna řešit přestupky. Toto tvrzení je mylné!

 

Položit otázku

9. 3. 2012

 

Vyhledávání vozidel

19. 4. 2014

Databáze umožňující prověřit zákonné pojištění vozidel k určitému datu