Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

O nás

 

 

Kdo jsme:

         Jsme dobrovolné, nestálé, nezávislé, apolitické, samostatné a dobrovolné zájmové sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu, kterým je převážně střelba z ručních palných zbraní.

 

Co je našim cílem:

         Cílem sdružení je sdružovat příznivce střelby z ručních palných zbraní, pořádání střeleckých závodů, uskutečňování zájmové činnosti a zpracování vojenské historie.

 

Na co se specializujeme:

-         zbraně

-         střelivo

-         vojenská historie

-         sportovně-branně-technická příprava

-         příprava žadatelů o vydání zbrojního průkazu

a vše okolo.

 

Kdo se může stát členem:

         Členem se může stát každý, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, který zaplatí vstupní poplatek, členský příspěvek a splňuje podmínky pro získání členství stanovené řádem a Stanovami.

                  Tím se rozumí hlavně beztrestnost, bezkonfliktnost a spolehlivost. Spolehlivostí se rozumí stav, kdy žadatel netrpí duševní poruchou nebo zdravotním stavem, který by vylučoval manipulaci se zbraní, nepožívá návykových psychotropních látek a prokazatelně nadměrně nepožívá alkoholických nápojů. Tyto skutečnosti deklaruje žadatel v čestném prohlášení, které je obsaženo v přihlášce.

         U uchazečů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce.

Podmínky pro přijetí za člena SKVP.

 

Více se dozvíte ve Stanovách a směrnicích.

 

                                                                           Radek FABIAN

                                                                           předseda