Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovisko k zamýšleným změnám legislativy v oblasti zbraní

25. 1. 2016

            Střelecký klub Vrbno pod Pradědem, zapsaný spolek, z pozice nevládní neziskové organizace pohybující se na úseku zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu sleduje prostřednictvím svých aktivních členů dění v oblasti změn legislativy a zároveň vyjadřuje obavy z počínání orgánů Evropské unie, které se snaží o odzbrojení spořádaných občanů. Jakákoliv změna v legislativě vždy vede pouze k odzbrojování civilních občanů, kteří si řádně plní své zákonné povinnosti, neboť osoby odhodlané dopustit se protiprávního jednání a odhodlané spáchat zločin nedbají zákona a to ani toho, který omezuje přístup a nakládání se střelnými zbraněmi nebo jinými předměty, které mohou sloužit jako zbraň.

            Členové našeho střeleckého klubu se domnívají, že právo na majetek, kterým je i ruční palná zbraň, je ústavním, nezadatelným, nepromlčitelným a nezcizitelným právem každého občana stejně jako právo na ochranu vlastního života, zdraví a majetku, tím spíše v době, když jim ozbrojené síly nejsou schopny garantovat stoprocentní bezpečnosti života, zdraví a majetku. Právní úprava podmínek zákonného držení zbraní by měla reflektovat jednotlivé odlišnosti v kultuře, konvencích a právním řádu jednotlivých států Evropského společenství, na základě kterých logicky nelze učinit centrální diktát na takto rozsáhlém a různorodém prostranství, jakým je „sjednocená Evropa“.

            Podle statistických údajů od Policie České republiky a Českého statistického úřadu v roce 2013 došlo k celkovému počtu 325.366 trestných činů, ze kterého bylo 18.689 násilných trestných činů, z toho 182 vražd. Z tohoto počtu bylo držitelem zbrojního průkazu spácháno pouhých 47 trestných činů, tedy 0,25%, resp. 0,014% z celkového počtu zjištěných trestných činů. Dalších 315 násilných trestných činů bylo spácháno s použitím střelné zbraně osobou nevlastnící zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci.

            V kontextu s uvedenými statistickými údaji tedy má doplácet 305.694 držitelů zbrojního průkazu (v roce 2013) na osobní selhání 47 osob, přičemž některá z těchto selhání jsou minimálně značně sporná – usmrcení z nedbalosti jakožto nepřiměřená nutná obrana či krajní nouze apod.

            V České republice platí legislativa, podle které osoba, která se dopustí více jak jednoho přestupku na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu, případně vybraných dalších úsecích správního práva, během tří po sobě jdoucích let, přijde o zbrojní průkaz na poměrně dlouhou dobu. Naopak bezohlední řidiči motorových vozidel mohou páchat přestupků, kolik chtějí, protože v případě přestupků nezahrnutých do bodového hodnocení řidiče jim odebrání řidičského oprávnění ani v případě recidivy nehrozí a s tímto stavem se Evropská komise neobtěžuje nikterak pohnout, neboť se nejedná o téma dostatečně populisticky líbivé.

            Počet držitelů v České republice není nikterak vysoký a v současné době se ani nikterak prudce nezvedá, neboť držitelé z devadesátých let se momentálně pozvolna svého průkazu vzdávají a narůst nových držitelů není nikterak markantní. Ani počet registrovaných střelných zbraní není v porovnání s Evropou nikterak vysoký, neboť v Rakousku připadá na 100 obyvatel dvakrát tolik střelných zbraní jak u nás a ve Skandinávii dokonce čtyřikrát tolik. Český zákon o zbraních a střelivu patří mezi velice přísné, ale zároveň vyrovnané a není důvod do něj nikterak výrazně zasahovat.

            Stanovisko Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem, zapsaného spolku, je tedy takové, že legislativa upravující podmínky nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní by měla zůstat v rukou jednotlivých států bez vnějších umělých direktivních zásahů centralisticky orientovaných orgánů Evropského společenství bez ohledu na populistické iniciativní kroky jedinců ovlivněných jednotlivými tragickými událostmi zneužívaných pro zviditelnění osob politiků.

 Radek FABIAN, v.r.

                                                                                                          předseda SKVP

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář