Jdi na obsah Jdi na menu

Únor 2015

1. 2. 2015

Vážení čtenáři Zpravodaje,

 

dovolte, abych vás krátce informoval o posledním dění v našem klubu a rovněž vás seznámil s tím, co nás letošní rok čeká a (doufejme) nemine.

Na výroční schůzi valné hromady jsme projednali změnu stanov a názvu do podoby, které od nás vyžaduje nový občanský zákoník. Na činnost klubu však nebude mít tato změna sebemenší vliv a i nadále budeme pokračovat v zaběhnutých kolejích. Rovněž jsme, po třech letech, upravili i podmínky pro vznik členství, které naleznete na našich internetových stránkách www.skvrbno.estranky.cz. Žádná významná změna však v podmínkách vzniku nenastala, pouze nově byla papírová přihláška nahrazena elektronickou.

Zájemci o členství v našem klubu jsou i nadále vítáni. Valná hromada se rozhodla držet výši členských příspěvků na optimální výši 200,-- u řádných členů krom členů starších 60 let a mladších 26 let studujících denní formou studia na základní, střední, vyšší odborné, vysoké či jiné škole, u kterých je členský příspěvek poloviční. Členy klubu se mohou stát i osoby ve služebním poměru k republice.

I na letošní rok jsme ve spolupráci s Mysliveckým sdružením PRADĚD ve Vrbně pod Pradědem pro vás naplánovali šestery řádné veřejné tréninkové střelby, na které jste všichni srdečně zváni. Střílet budeme v neděli 31.05., 28.06., 26.07., 30.08, 25.10. a v pondělí 28.09.2015, vždy od 9:00 do 12:00 hod. I nadále platí, že skupinky alespoň pěti osob mohou požádat o mimořádné střelby, nejpozději však pět dnů před plánovaným termínem. Bližší informace a kontakty taktéž naleznete na našich stránkách.

Letos v říjnu uplyne i tříleté funkční období členů výboru, a proto jsme provedli volbu nových, přičemž valná hromada jednohlasně a bez protinávrhu potvrdila na další tři roky ve funkci výbor ve stávajícím složení.

 

Za Střelecký klub Vrbno pod Pradědem

Radek Fabian, předseda