Jdi na obsah Jdi na menu

Zpravodaj červen 2014

21. 5. 2014

Střelecký klub Vrbno pod Pradědem informuje
 
Novinky na internetových stránkách
 
Vážení čtenáři, dovolte, abych vás upozornil na naše internetové stránky (www.skvrbno.estranky.cz), kde jsme do rubriky „Právní poradna“ umístili komplexní přehled změn pro řidiče motorových vozidel v zahraničí pro rok 2014, kde se dočtete o změnách v dopravních předpisech, o částkách za použití rychlostní komunikace, o nových poplatcích za pobyt, změnách inkasování částek za užití rychlostních komunikací nebo o uzavírkách frekventovaných tras z důvodu výstavby a modernizace vozovek.
               Dále v téže rubrice naleznete odkaz na stránky České kanceláře pojistitelů, kde lze zjistit na základě zadání registrační značky vozidla informaci o zákonném pojištění, zejména jestli vozidlo bylo k danému datu pojištěno a u které pojišťovny je sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem vozidla na pozemní komunikaci (povinné ručení).
 
 
Petice
-rajaqxg.jpg
               Vážení čtenáři Zpravodaje, dovoluji si vás upozornit na petici proti zasahování Evropské unie do národních zbrojních zákonů jednotlivých členských států. Iniciátorem této petice je pan pplk. Mgr. Pavel Černý, v.v., který Střeleckému klubu Vrbno pod Pradědem zaslal dvě petiční sady pro získávání podpisů od podporovatelů snažení jeho týmu. Rád jeho snaze budu nápomocen, a proto každý zájemce může petici podepsat na kterékoliv střelecké akci v červnu.
               Podrobnosti naleznete na Facebookových stránkách Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem, kde jsou ke stažení i plakátky a znění petice vč. příloh. Zájemcům o danou problematiku rád poskytnu další informace na základě dotazu, který lze učinit jak v písemné podobě na e‑mailovou adresu predseda.skv@klikni.cz, tak i na telefonicky na telefonním čísle +420 735 079 326, případně ústně na kterékoliv střelecké akci.
               Jinak si dovoluji přiložit plakátek od kolegů z organizace „Pravo na oružje“ (česky Právo na zbraň), který považuji za velice výstižný – „Proč s sebou nosím zbraň? Protože nosit s sebou celého policistu jde těžko.“
Radek Fabian, předseda SKVP
 
 
 
Petice:              Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
 
V rámci Evropské unie je v průběhu posledních let opakovaně otevírána debata o jakémsi sjednocení legislativy, která by nadnárodně upravovala právo na držení zbraní a sebeobranných prostředků v rámci občanů Evropské unie. Což v důsledku může znamenat dosti nešťastnou unifikaci zákonných norem s takovými zeměmi, jako je například Spojené království, Belgie, Holandsko a Německo, kde je kriminalizován i pouhá zavírací nůž v kapse nebo kde dnes dokonce ani žena nesmí mít legálně na svou obranu v kabelce pepřový sprej.
               Přes svou poměrnou liberálnost patří tzv. zákon o zbraních i dle názorů předních expertů v této oblasti k těm nejdokonalejších a zároveň i bezproblémovým. Důvodem je především vysoká náročnost zkoušek a procedur, které musí zájemce vykonat i nezbytné splnění velmi přísných kritérií, jaké jsou předpokladem k povolení vlastnictví zbraně. Co se týče prevence kriminality a možnosti obrany bezúhonných občanů, se také tyto současné zákony ukazují v ČR účinné a v případech kdy nemohou státní ozbrojené složky zajistit každému občanovi bezpečí absolutně, tzn. naprosto a za každé situace, také nanejvýš potřebné.
               Braňme proto ze všech sil svou kvalitní legislativu, kterou v rámci České republiky máme a nedovolme takto odevzdat další kus naší státní suverenity. Pamatujme, že jednotnou úpravou v rámci Evropské unie nejen v oblasti zbraní, ale i těch nejobyčejnějších obranných prostředků by naprosté většině našich občanů bylo velmi omezeno právo i možnost bránit se agresorům – to vzkazují členové petičního výboru. Těmi jsou mimo jiných například Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., bývalý přední policejní instruktor, který nyní v rámci svých aktivit cvičí bezpečnostní složky po celém světě, a pak také válečný veterán „REGI“ Jiří Schams, nprap. v.v. – ten, který po svém vážném zranění, které před lety utrpěl v Afghánistánu, se chce nyní politicky angažovat v této důležité oblasti. Přestože je nyní upoután na invalidní vozík, hodlá nám všem alespoň takto dále pomáhat zajišťovat klid a bezpečnost – jinou cestou, než kdysi mohl s puškou v ruce v dalekém zahraničí…
Petiční výbor
 
Oslovujeme tímto všechny občany zdravého rozumu…
 
               Oblastí, která nás nenechává chladnými, jsou současné aktivity komisařů EU ohledně „všeobecné regulace soukromých zbraní“ v jednotlivých členských státech Unie, jakési „sjednocující evropské legislativy“ v této oblasti. Chceme si ovšem nyní nechat formovat českou legislativu od států jako Velká Británie či Belgie, kde již dokonce nemohou ani ženy u sebe nosit obyčejný pepřový sprej? Přestože náš stát má v tomto ohledu na evropské poměry poměrně liberální zákony, legální zbraně zde rozhodně dle statistik kriminality a spáchaných trestných činů rozhodně pražádným problémem nejsou.
               Je přitom každému nanejvýš zřejmé, že kriminální živel si svou zbraň pořídí ilegálně, takže jeho se pochopitelně jakékoliv legislativní zpřísnění v této oblasti, jakýkoliv zákaz a omezení prostě netýká. Je tak zřejmé, že každá takováto restrikce pochopitelně postihne jen slušného a bezúhonného občana. A zamezí tak paradoxně jeho možnostem čelit násilí ze strany těch, co žádná pravidla nikdy respektovat nehodlají.
               Zkrátka, pokud stát prostě nemůže zajistit stoprocentně bezpečnost veřejnosti, nesmí jí v žádném případě odnímat právo na to, vzít jí možnost na zajištění potřebné ochrany vlastními prostředky…“. To asi kdysi nejlépe charakterizovat Thomas Jefferson:
„Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů. Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený.“
               Kam tedy směřují současné snahy Evropské unie? Z čeho vlastně mají strach? Snad ze slušných lidí? Po naprostém zákazu prakticky veškerých obranných prostředků roku 1997 v Británii zde poté ověřeně stoupla kriminalita až o 80%. A před třemi lety, kdy v téže Anglii nečekaně propukly obrovské pouliční nepokoje a stát naprosto nebyl po mnoho dní schopen ochránit životy a zdraví svých obyvatel, zoufalí občané vykoupili golfové hole a basebalové pálky na ochranu svých rodin a domovů. Nedopadněme prosím proto v blízké budoucnosti podobně – buďme si v Unii, ale neměňme u nás v Čechách slepě na rozkaz „z Bruselu“ to, co je bezproblémové a zkrátka funguje…
               Jsme zásadně pro to, aby i do budoucna mohl každý, kdo bezpodmínečně splní náročné zákonné podmínky a bude mít pocit, že zbraň či sebeobranný prostředek potřebuje, jej také mohl i nabývat, vlastnit a nosit. V tom vidíme nejen jakýsi znak skutečné svobody jednotlivce, ale i respektování základních demokratických principů.
Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.
 
PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
a Smlouvě o fungování EU článku 227
Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
 
My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a europoslance České republiky, aby co nejefektivněji čelili jakýmkoliv tendencím Evropské unie mající za cíl celoevropské zpřísnění podmínek pro držení legálních soukromých zbraní ve společnosti, a to zejména formou „sjednocování legislativy“ členských států EU.
               Taktéž tímto tlumočíme svoji vůli nejvyšším orgánům Evropské unie: jsme plně pro zachování práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu, obhajujeme možnost každého občana ČR na efektivní a spravedlivou obranu. Prostřednictvím této petice proto důrazně protestujeme proti snahám Evropské komise o jakoukoli regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považujeme stávající legislativní podmínky v této oblasti v České republice za naprosto vyhovující a bezproblémové.
 
               Prohlašujeme tímto dále, že jakékoli další úpravy zákonů v této oblasti by proto měly být do budoucna vedeny ne na evropské úrovni, ale měly by být výhradně řešeny vlastní legislativou jednotlivých členských států, a to vždy pouze po nezbytné celonárodní diskuzi, popřípadě celostátním referendu.
 
Petiční výbor ve složení
Pavel Černý – Pod Barvířkou 5, Praha 5, PSČ: 150 00
Jiří Janeček – Zimákova 458, Praha 4, 149 00
Eugen Satran – Mařatkova 918/2, Praha 4 PSČ: 142 00
František Ryba – Petra Rezka 16/810, Praha 4 PSČ: 140 00
 
Zastupovat petiční výbor při jednáních se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. – dále viz příloha)
 
Pozn.
 
1)    Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána:
-        Prezidentu České republiky
-        Parlamentu České republiky
-        Senátu České republiky
-        Europoslancům České republiky
-        Europoslancům všech členských států Evropské unie
-        Evropskému petičnímu výboru
-        Eurokomisařce Cecilii Malmström
 
2)    Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity výhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních údajů