Jdi na obsah Jdi na menu

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ

10. 5. 2012

Na základě směrnice 91/477/CEE z 18.6.1991, musí mít každý, kdo zamýšlí přenos střelné zbraně za účelem lovu či sportovní střelby, tzv. Evropskou kartu střelných zbraní, přičemž tato karta neplatí pro historické zbraně, ani signální či startovací zbraně a obecně pro chladné zbraně.
 
Pokud občan členského státu EU chce vstoupit na území Lucemburského Velkovévodství se střelnou zbraní kategorie B, C nebo D, je povinen před svým vstupem zaslat svoji Evropskou kartu, vydanou pověřeným úřadem země pobytu Zbrojní službě (http://www.mj.public.lu/ministere/services/armes/index.html) za účelem získání víza. Toto vízum, které není zpoplatněné a platí jeden rok, je uděleno formou razítka s podpisem do zmíněné Evropské karty.
 
Vstup s automatickými zbraněmi kategorie A není do Lucemburska povolen.
 
ZÚ Lucemburského velkovévodství v Praze
 
  
Pozn.:
 
Evropská karta střelných zbraní = Evropský zbrojní pas, který vydává služebna krajského ředitelství policie podle mísa trvalého pobytu fyzické osoby.
 
předseda